Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Annetuilla hakuehdoilla ei päätöksiä.
Beslutsår:  
Ansvarsområde:  
Utlysning: 2018 Flaggskeppsfinansiering för högklassiga och verkningsfulla forskningskluster