Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2018 Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2021
Antal av projektet: 4
Finansiering av projektet: 2 635 612 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2021 LT
 
Lassas, Matti Helsingfors universitet Research on non-linear Inverse problem 320113 02.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 659 852

Liljeroth, Peter Aalto-universitetet Artificial designer materials (ADaM) 320555 02.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 657 945

Rummukainen, Kari Helsingfors universitet Particle cosmology and gravitational waves 320123 02.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 658 280

Salmi, Tapio Åbo Akademi Towards deep understanding of multiphase molecular processes by application of transient experimental techniques and mathematical modelling 320115 02.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 659 535