Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2018 Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2021
Antal av projektet: 4
Finansiering av projektet: 2 638 714 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2021 BTY
 
Aaltonen, Lauri Helsingfors universitet Towards understanding neoplasia through unique materials and data integration 320149 12.09.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 660 000

Lappalainen, Pekka Helsingfors universitet MOLECULAR MECHANISMS OF ACTIN MONOMER RECYCLING IN MIGRATING CELLS 320161 25.09.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 659 865

Mappes, Riitta Johanna Jyväskylä universitet Evolutionary ecology of communication 320438 25.09.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 658 849

Raitakari, Olli Åbo universitet Ancestral environmental exposures and offspring health – a multigenerational epidemiologic cohort study across 3 generations. 320297 12.09.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 660 000