Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Annetuilla hakuehdoilla ei päätöksiä.
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2018 LEAP-Agri ERA-Net 2018, inbjudna sökande