Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2018 Akademiforskare: inledande bidrag för forskningskostnader, för inbjudna sökande
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 1 220 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Akademiforskare: inledande bidrag för forskningskostnader, för inbjudna sökande BY
 
Kokko, Marika Tammerfors tekniska universitet Optimizing microbial electrosynthesis: from microbial communities to reactor design 319910 29.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 1 220