Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2018 Akademiforskare: fortsatt bidrag för forskningskostnader, för inbjudna sökande
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 12 997 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Akademiforskare: fortsatt bidrag för forskningskostnader, för inbjudna sökande BY
 
Nymark, Soile Tammerfors tekniska universitet Novel Roles for Ion Channels in Retinal Pigment Epithelium and Visual Function 319257 29.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 12 997