Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2018 Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2020, fortsättning av finansiering
Antal av projektet: 2
Finansiering av projektet: 879 712 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2020, fortsättning av finansiering LT
 
Häkkinen, Hannu Jyväskylä universitet NANOSTRUCTURED METAL – MOLECULE INTERFACES (NaMeMoInt) 319208 19.04.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 440 000

Kaski, Samuel Aalto-universitetet Interactive machine learning from multiple biodata sources 319264 19.04.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 439 712