Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för kultur och samhälle
Utlysning: 2018 Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2020, fortsättning av finansiering
Antal av projektet: 2
Finansiering av projektet: 806 174 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2020, fortsättning av finansiering KY
 
Alasuutari, Pertti Juhani Tammerfors universitet, från 2019 Epistemic capital in the synchronization of national policies 319183 05.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 440 100

Keloharju, Matti Aalto-universitetet Talent and Success in Business Career 319316 05.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 366 074