Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2018 Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2020, fortsättning av finansiering
Antal av projektet: 4
Finansiering av projektet: 1 623 408 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Finansiering för akademiprofessors forskningskostnader 2019-2020, fortsättning av finansiering BTY
 
Kaila, Kai Helsingfors universitet Ion-regulatory proteins in brain development and disease 319237 03.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 105 092

Lahesmaa, Riitta Liisa Maria Åbo universitet LincRNAs and epigenetic regulators in human T helper cell differentiation: lin(c)king disease associated SNPs to molecular mechanisms of immune disease. 319280 03.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 500 000

Lummaa, Virpi Åbo universitet Natural selection in contemporary human populations 319283 03.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 518 316

Ylä-Herttuala, Seppo Östra Finlands universitet Novel Gene Therapy Based on the Activation of Endogenous Genes for the Treatment of Ischemia 319187 03.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 500 000