Finlands Akademi Finansieringsbeslut 17.01.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Kommitté för forskningens infrastrukturer
Utlysning: 2018 FIRI 2018: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare
Antal av projektet: 18
Finansiering av projektet: 8 422 155 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

FIRI 2018: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare TIK
 
Aspi, Jouni Uleåborgs universitet FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility / Konsortium: FinBIF 319912 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 387 320

Eriksson, John Åbo universitet Euro-BioImaging ERIC Headquarters - launching of operations / Konsortium: EuBI ERIC HQ 319864 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 229 451

Holmala, Katja H Naturresursinstitutet FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility / Konsortium: FinBIF 319914 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 257 063

Huitu, Katri Helsingfors universitet Construction of Facility for Antiproton and Ion Research in Europe, FAIR GmbH 320029 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 840 000

Knuuti, Juhani Åbo universitet Simultaneous PET-MR imaging system 319856 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 1 736 000

Kuopio, Teijo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 319983 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 140 000

Mannermaa, Arto Kuopio universitetssjukhus BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 320013 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 191 804

Myllyharju, Johanna Uleåborgs universitet Infrafrontier Finland (Infrafrontier FI) 319405 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 558 470

Pitkänen, Kimmo Helsingfors universitetscentralsjukhus BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 320036 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 140 000

Pukonen, Inga Åbo Akademi Euro-BioImaging ERIC Headquarters - launching of operations / Konsortium: EuBI ERIC HQ 319882 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 212 976

Savinainen, Kimmo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 320037 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 164 610

Schulman, Leif Helsingfors universitet FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility / Konsortium: FinBIF 319857 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 1 792 054

Soini, Sirpa Institutet för hälsa och välfärd BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 319982 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 173 600

Sääksjärvi, Ilari Åbo universitet FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility / Konsortium: FinBIF 319913 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 323 682

Terho, Perttu Åbo universitetssjukhus BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 319985 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 140 000

Vainio, Seppo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 320001 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 145 326

Vesala, Timo Helsingfors universitet ICOS - Integrated Carbon Observation System; ICOS-Finland 319871 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 739 299

Wahlfors, Tiina Annimarika Finlands Röda Kors BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 319969 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 250 500