Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Rådet för strategisk forskning
Utlysning: 2018 RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020
Antal av projektet: 41
Finansiering av projektet: 1 987 679 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020 STN
 
Autio, Merja Institutet för hälsa och välfärd   320237 26.11.2018 01.06.2018 - 31.12.2021 50 472

Falin, Petra Anita Lapplands universitet   320335 26.11.2018 01.05.2018 - 30.04.2021 13 261

Granfors, Irina Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   320084 26.11.2018 01.06.2018 - 30.11.2020 54 765

Heikkilä, Susanna Tammerfors universitet   320374 26.11.2018 01.01.2018 - 31.12.2018 8 181
Heikkilä, Susanna Tammerfors universitet   320375 26.11.2018 01.01.2018 - 30.12.2018 21 636
Heikkilä, Susanna Tammerfors universitet   320376 26.11.2018 01.05.2018 - 31.12.2018 4 641
Heikkilä, Susanna Tammerfors universitet, från 2019   326820 26.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 24 543
Heikkilä, Susanna Tammerfors universitet, från 2019   326822 26.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 20 882
Heikkilä, Susanna Tammerfors universitet, från 2019   326823 26.11.2018 01.01.2019 - 30.11.2020 41 251

Honkanen, Riitta Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   325190 26.11.2018 01.10.2018 - 30.09.2021 34 002
Honkanen, Riitta Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   326117 26.11.2018 01.10.2018 - 31.12.2021 46 387

Hätelä, Anne Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   324441 26.11.2018 01.10.2018 - 31.12.2021 66 811

Immonen, Karita Meteorologiska institutet   320063 26.11.2018 01.07.2018 - 31.12.2021 127 388

Kettunen, Eveniina Helsingfors universitet   326272 26.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 5 283
Kettunen, Eveniina Helsingfors universitet   326273 26.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 27 100
Kettunen, Eveniina Helsingfors universitet   326274 26.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 58 399
Kettunen, Eveniina Helsingfors universitet   326275 26.11.2018 01.01.2019 - 28.02.2021 20 696
Kettunen, Eveniina Helsingfors universitet   326276 26.11.2018 01.01.2019 - 30.04.2021 128 578
Kettunen, Eveniina Helsingfors universitet   326295 26.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 83 705
Kettunen, Eveniina Helsingfors universitet   326296 26.11.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 14 180
Kettunen, Eveniina Helsingfors universitet   326297 26.11.2018 01.01.2019 - 31.10.2021 35 335

Koski, Kinga Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   319377 26.11.2018 01.04.2018 - 31.03.2021 27 177
Koski, Kinga Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   326263 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 8 554
Koski, Kinga Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   326287 26.11.2018 01.11.2018 - 31.10.2021 66 914

Kuusisto, Riitta Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   319193 26.11.2018 01.03.2018 - 28.02.2021 117 166
Kuusisto, Riitta Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   320080 26.11.2018 01.05.2018 - 31.12.2021 109 544
Kuusisto, Riitta Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   325777 26.11.2018 01.10.2018 - 30.09.2021 64 358

Malmsten, Annukka Åbo universitet   320973 26.11.2018 10.09.2018 - 31.12.2021 29 828

Peltonen, Ulla Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   326227 26.11.2018 01.11.2018 - 31.07.2020 38 593

Penttinen, Jennifer Åbo Akademi   326269 26.11.2018 01.12.2018 - 31.05.2021 6 954

Raitanen, Heli Meteorologiska institutet   326228 26.11.2018 01.10.2018 - 31.12.2021 25 351
Raitanen, Heli Meteorologiska institutet   326229 26.11.2018 01.10.2018 - 31.12.2021 34 073
Raitanen, Heli Meteorologiska institutet   326230 26.11.2018 01.10.2018 - 31.12.2021 33 264

Rantala, Kirsi Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   319727 26.11.2018 01.05.2018 - 30.04.2021 36 921
Rantala, Kirsi Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   319850 26.11.2018 01.05.2018 - 30.04.2021 46 845
Rantala, Kirsi Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   326258 26.11.2018 17.10.2018 - 30.09.2021 20 879
Rantala, Kirsi Teknologiska forskningscentralen VTT Ab   326260 26.11.2018 01.11.2018 - 31.10.2020 13 366

Tiilikainen-Tervaniemi, Anu Jyväskylä universitet   325301 26.11.2018 01.01.2018 - 30.04.2021 54 583

Villikka, Tuija Geologiska forskningscentralen   320101 26.11.2018 01.05.2018 - 30.04.2021 263 662

Väänänen, Susanna Helsingfors universitetscentralsjukhus   326257 26.11.2018 01.05.2018 - 31.12.2021 81 199

Westerholm, Gundel Åbo Akademi   326290 26.11.2018 01.05.2018 - 31.12.2021 20 952