Finlands Akademi Finansieringsbeslut 17.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
Utlysning: 2018 Akademiprofessor, andra steget (inbjudna sökande)
Antal av projektet: 4
Finansiering av projektet: 3 124 780 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Akademiprofessor, andra steget (inbjudna sökande) LT
 
Lassas, Matti Helsingfors universitet Non-linear inverse problems and the mathematics of imaging 318990 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195

Liljeroth, Peter Aalto-universitetet Artificial designer materials (ADaM) 318995 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195

Rummukainen, Kari Helsingfors universitet Particle cosmology and gravitational waves 319066 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195

Salmi, Tapio Åbo Akademi Towards deep understanding of multiphase molecular processes by application of transient experimental techniques and mathematical modelling 319002 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195