Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för kultur och samhälle
Utlysning: 2018 Akademiprofessor, andra steget (inbjudna sökande)
Antal av projektet: 2
Finansiering av projektet: 1 406 151 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Akademiprofessor, andra steget (inbjudna sökande) KY
 
Haila, Anne Helsingfors universitet Urban Land Tenure 319090 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 624 956

Peräkylä, Anssi Helsingfors universitet Facing Narcissism: Grandiosity and Vulnerability of the Self in the Social World 319113 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195