Finlands Akademi Finansieringsbeslut 20.08.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
Utlysning: 2018 Akademiprofessor, andra steget (inbjudna sökande)
Antal av projektet: 4
Finansiering av projektet: 3 124 780 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Akademiprofessor, andra steget (inbjudna sökande) BTY
 
Aaltonen, Lauri Helsingfors universitet Towards understanding neoplasia through unique materials and data integration 319083 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195

Lappalainen, Pekka Helsingfors universitet MOLECULAR MECHANISMS OF ACTIN MONOMER RECYCLING IN MIGRATING CELLS 319088 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195

Mappes, Riitta Johanna Jyväskylä universitet Evolutionary ecology of communication 319124 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195

Raitakari, Olli Åbo universitet Ancestral environmental exposures and offspring health – a multigenerational epidemiologic cohort study across 3 generations 319060 23.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2023 781 195