Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 17.01.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 11
Hankkeiden rahoitus: 4 827 614 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija BY
 
Balistreri, Giuseppe Helsingin yliopisto Tutkimus RSV (Respiratory Syncytial virus) viruksen infektiota säätelevien solun proteiinien tunnistamiseksi ja karakterisoimiseksi 318434 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Jilbert, Tom Helsingin yliopisto Sedimenttien metallipitoisuus selvittää rannikkoalueiden happikadon historian 317684 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Kaia, Achim Helsingin yliopisto Geenisäätelymekanismeja, jotka ohjaavat hypotalamuksen ja aivorungon hermosolujen erilaistumista 315506 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Karhu, Kristiina Helsingin yliopisto Maaperän mikrobien toiminta hiilen stabiloitumisessa muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa 316401 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Kivelä, Sami Oulun yliopisto Kaupungistumisen evolutiiviset seuraukset 314833 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Kokko, Marika Tampereen teknillinen yliopisto Mikrobielektrosynteesin optimointi: mikrobiyhteisöistä reaktorin kehitykseen 316657 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Maeda, Eduardo Helsingin yliopisto Trooppisten metsien pirstoutumisen vaikutus elinympäristöihin: muutosmekanismeja ymmärtämällä kohti tehokkaampaa suojelua 318252 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Ollila, Samuli Helsingin yliopisto Integroitu menetelmä lipidien ja proteiinien toiminnan ymmärtämiseksi biologisilla rajapinnoilla 315596 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Rojas Zuluaga, Bibiana Jyväskylän yliopisto Kannibalismin merkitys sienitaudin tartuntariskiin sammakoilla 318404 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Saarikangas, Juha Helsingin yliopisto Hermosolujen synapsien toimintaa säätelevien aggregoituvien proteiinien seulonta ja toiminnan selvittäminen. 317038 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Salojärvi, Jarkko Helsingin yliopisto Rauduskoivun funktionaalinen genomiikka 318288 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874