Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 21.02.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Terveyden tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 14
Hankkeiden rahoitus: 3 813 079 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori TT
 
Aaltonen, Mari Tampereen yliopisto Dementia ja pitkäikäisyyden yleistyminen hoidon järjestämistapojen haasteena 315985 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Dwivedi, Om Prakash Helsingin yliopisto Developing urinary extracellular vesicle transcriptomics as virtual kidney biopsies: A novel tool for diabetic kidney disease prediction 317599 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 271 448

Hongisto, Heidi Itä-Suomen yliopisto TIMP-3 ja soluväliaineen proteiinien merkitys verkkokalvon rappeumasairauksissa uudenlaisten kantasolupohjaisten pigmenttiepiteelisolumallien avulla 315085 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 275 363

Hung, Yu Fu Oulun yliopisto Malarialoisen glideosomikompleksin rakenne ja toiminta 318333 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Kaminska, Dorota Itä-Suomen yliopisto RNA:n silmukoinnin poikkeavuudet lihavuudessa 316458 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Khan, Nahid Helsingin yliopisto Hypertrofian mekanismit lapsuusiän mitokondriaalisessa kardiomyopatiassa 316435 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Lantta, Tella Turun yliopisto Strukturoidun väkivallan riskinhallintaintervention kehittäminen ja intervention tehokkuuden sekä käyttökelpoisuuden testaaminen turvallisuuden tukemiseksi psykiatrisissa sairaaloissa. 316206 18.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 237 812

Nieminen, Anni I Helsingin yliopisto Syöpäsolujen metabolinen adaptaatio - mekanismeista syövänhoitostrategioihin 316323 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 270 457

Niinivehmas, Sanna Turun yliopisto Johtolankamolekyylien jäljillä – Pienmolekyylejä uusiin syöpäkohteisiin 315492 18.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 266 751

Palviainen, Mari Helsingin yliopisto Verihiutaleiden uusi vesikkeli-välitteinen rooli kudosten regeneraatiossa 315227 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Shahbazi, Mohammad-Ali Helsingin yliopisto Lämpöherkkä biopolymeeripohjainen mikroimplantaatti autoimmuunitauteihin 317316 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Therman, Bo Sebastian Terveyden ja hyvinvoinnin laitos YEAH-tutkimus – Hoitoon hakeutuneiden nuorten psyykkiset oireet ja voimavarat mielenterveyden ennustajina 317363 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 260 068

Turunen, Tiia Itä-Suomen yliopisto Aivohalvauksen hoito tuman ei-koodaavien RNA:iden välittämän epigeneettisen mekanismin avulla 314985 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 271 180

Ylösmäki, Erkko O Helsingin yliopisto PeptiENV -personoitu syöpärokotealusta kliinisessä käytössä oleville terapeuttisille vaipallisille viruksille 317206 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000