Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 18.10.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 42
Hankkeiden rahoitus: 8 956 170 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori LT
 
Ala-Aho, Pertti Oulun yliopisto Minne vesi katoaa kun lumi sulaa? Uusi ajallinnen ja alueellinen ulottovuus veden stabiilien isotooppien yhdistämisessä pohjoisten alueiden hydrologiseen mallinnukseen 316349 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 256 480

Bianchi, Federico Helsingin yliopisto Vapaan troposfäärin merellisten aerosolien synty 315203 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 255 635

Dvorak, Marc Aalto-yliopisto Dynaaminen konfiguraatiovuorovaikutus 316347 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 242 630

Flores, Huber Helsingin yliopisto Sosiaalitietoinen markkinapaikka itsejärjestäytyville reunalaskentapalveluille. 317875 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 242 960

Galinina, Olga Tampereen teknillinen yliopisto Luotettavien ja optimoitujen puettujen verkkojen rakentaminen 317533 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 29 320
Galinina, Olga Tampereen yliopisto 2019- Luotettavien ja optimoitujen puettujen verkkojen rakentaminen 326460 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 227 690

Golze, Dorothea Aalto-yliopisto Uudet menetelmät laskennallisessa spektroskopiassa: GW-menetelmän kehittäminen molekyylien sisäkuorten viritystiloille 316168 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 243 260

Heino, Ossi Poliisiammattikorkeakoulu Kriittinen infrastruktuuri terroristisen hyökkäyksen kohteena: Palveluntuottajien ja viranomaisten varautuminen ja resilienssi 315074 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 219 040

Hirvonen, Juho Aalto-yliopisto Kohti hajautettujen verkkoalgoritmien kompleksisuusteoriaa 314888 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 222 320

Inkinen, Satu Oulun yliopisto Uusien monienergiaröntgenkuvantamistekniikoiden kehittäminen tuki- ja liikuntaelimistön kuvantamiseen käyttäen fotonilaskentailmaisinta 316899 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 234 650

Kahle, Hermann Tampereen teknillinen yliopisto Kvantti Puolijohde keinotekoiset laser kiteet 315121 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 34 080
Kahle, Hermann Tampereen yliopisto 2019- Kvantti Puolijohde keinotekoiset laser kiteet 326455 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 253 805

Kivisaari, Pyry Aalto-yliopisto Diffuusioavusteisesta elektroni-fotonidynamiikasta kohti uudenlaisia nanokomponentteja 315403 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 250 820

Kontkanen, Jenni Helsingin yliopisto Kohti puhtaampaa ilmaa: Urbaanin hiukkasmuodostuksen ymmärtäminen eri mallien avulla 316114 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 243 555

Koski, Aleksis Jyväskylän yliopisto Epälineaariset Ongelmat Elastisuudessa ja Geometrisessa Analyysissä 315767 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 246 210

Koulouri, Alexandra Tampereen teknillinen yliopisto Harvan sivurajoitteen aikaansaama super-resoluutio mikroskopiassa ja neurokuvantamisessa 316542 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 23 553
Koulouri, Alexandra Tampereen yliopisto 2019- Harvan sivurajoitteen aikaansaama super-resoluutio mikroskopiassa ja neurokuvantamisessa 326454 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 260 327

Kymäläinen, Maija Aalto-yliopisto HiiliPinta - kestävyyttä puurakentamiseen pintahiilletyllä puulla 315408 17.05.2018 01.09.2018 - 30.06.2022 266 470

Layek, Rama Tampereen teknillinen yliopisto Monifunktionaaliset hydrofobiset grafeeni-nanoselluloosakomposiitit 317630 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 34 266
Layek, Rama Tampereen yliopisto 2019- Monifunktionaaliset hydrofobiset grafeeni-nanoselluloosakomposiitit 326453 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 260 864

Lenk, Kerstin Tampereen teknillinen yliopisto Ihmisperäisten astrosyyttien paikallisen kalsiumdynamiikan ja hermosolu-astrosyyttiverkostojen laskennallinen mallintaminen 314647 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 24 097
Lenk, Kerstin Tampereen yliopisto 2019- Ihmisperäisten astrosyyttien paikallisen kalsiumdynamiikan ja hermosolu-astrosyyttiverkostojen laskennallinen mallintaminen 326452 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 260 363

Luomahaara, Juho Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Laaja kuva-alaisen THz kuvantamisen kehittäminen 317844 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 278 770

Luukkonen, Tero Oulun yliopisto Funktionaaliset geopolymeerit ja perhapot vesien ja jätevesien desinfioinnissa ja hapetusprosesseissa 315103 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 257 620

Luusua, Anna Oulun yliopisto Tekoälyn kokemuksia älykaupungissa: Kaupunkielämää tukevien AI-sovellusten osallistava suunnittelu 316136 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 242 460

Metsänen, Toni Jyväskylän yliopisto Synteettiset ketoreduktaasimimeetit 315558 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 246 585

Milojevic, Andrija Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Development and optimal design of adaptive spatial compliant systems for application in soft robotics 318390 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 232 010

Moen, Hans Turun yliopisto Automatisk Sammanfattning av Fritext Innehåll i Elektroniska Patientjournaler 315376 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 256 880

Mäntysaari, Heikki Jyväskylän yliopisto Saturaatioilmiöt suurienergisissä sirontaprosesseissa 314764 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 234 890

Ollinaho, Pirkka Ilmatieteen laitos Ilmastoennusteiden mallikohtaiset epävarmuudet 316939 17.05.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 253 970

Penttilä, Paavo Aleksi Aalto-yliopisto Puun kosteuskäyttäytyminen nanomittakaavassa 315768 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 274 740

Peuronen, Anssi Turun yliopisto Varausavusteiset halogeeni- ja vetysidokset koordinaatiohäkkien anionitunnistuksessa 315911 17.05.2018 01.09.2018 - 15.09.2021 268 615

Salo, Ville Turun yliopisto Siirtoavaruudet ja ryhmät 314790 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 224 620

Sarlin, Essi Tampereen teknillinen yliopisto Mikroskaalan mittaustuloksista makroskaalan ymmärrykseen ja luotettavampiin komposiittimateriaaleihin 314983 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 41 809
Sarlin, Essi Tampereen yliopisto 2019- Mikroskaalan mittaustuloksista makroskaalan ymmärrykseen ja luotettavampiin komposiittimateriaaleihin 326447 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 244 331

Stepanek, Petr Oulun yliopisto Ydinmagneto-optinen spektroskopia 316180 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 254 480

Tan, Hongwei Aalto-yliopisto Optoelektroniset synapsit neuroverkoissa 316973 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 257 830

Tao, Jin Aalto-yliopisto Three-dimensional Acoustic Manipulation of Multiple Micro-objects 315660 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 256 640

Vasko, Petra Jyväskylän yliopisto Pienmolekyylien aktivointi ja katalyysi käyttäen matalan valenssin pääryhmien/siirtymämetallien heterobimetalliyhdisteitä 314794 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 256 245

Zeng, Hao Tampereen teknillinen yliopisto Valolla ohjattavat älykkäät polymeeripohjaiset mikrorobotit [OPTOPUS] 316416 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 32 493
Zeng, Hao Tampereen yliopisto 2019- Valolla ohjattavat älykkäät polymeeripohjaiset mikrorobotit [OPTOPUS] 326445 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 263 787

Zherebtsov, Evgenii Oulun yliopisto Flexible Dynamic Light Scattering Blood Perfusion Matrix Sensor (FeatureSens) 318281 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 245 000