Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.09.2019
 
 
 
Annetuilla hakuehdoilla ei päätöksiä.
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2017 Bidrag för anställning som forskardoktor