Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 17.12.2018
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 16
Hankkeiden rahoitus: 4 322 715 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Tutkijatohtori BY
 
D'Amato-Pihlman, Dalia Helsingin yliopisto Ekosysteemipalveluiden operationalisointi kestävässä liiketoiminnassa: vihreän talouden ja kiertobiotalouden näkökulma 315912 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 265 108

DiLeo, Michelle Helsingin yliopisto Utvärdering av adaptiv potential och lokal klimatpåverkan över biogeografiska och landskapsvågor 316227 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 283 582

Gabryelczyk, Bartosz Aalto-yliopisto Kalmarin imukuppirakenteen inspiroimat biomimeettiset toiminnalliset gradienttikomposiitit (BEAK) 315140 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 284 068

Hiltunen, Minna Jyväskylän yliopisto Määrittääkö ravinnon laatu useille stressitekijöille altistuvan eläinplanktonin vasteen? 315163 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 263 513

Hotti, Hannu S Helsingin yliopisto Posttranskriptionaalisten RNA:n muokkausten avustama translaation sopeutuminen ohjatussa evoluutiossa 316647 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 270 563

Jalanka, Jonna K Helsingin yliopisto Suolistomikrobisto ärtyvän suolen oireyhtymässä – koostumuksen ja toiminnan vaikutus oireiden syntyyn 316338 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 282 962

Karkman, Antti Helsingin yliopisto Jäteveden puhdistus ja antibioottiresistomi - Kehittyminen, tuntemattomat yhteydet, valintapaine ja siirtyminen (STAR-DUST) 315678 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 288 640

Kumar, Vinod Helsingin yliopisto Hair follicle fate specification 318332 29.05.2018 01.10.2018 - 30.09.2021 294 451

Marushchak, Maija Jyväskylän yliopisto Kun ikivanha kohtaa modernin – kasviperäisen hiilen vaikutus hapettomaan hajotukseen arktisissa ikiroutamaissa 317054 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 274 539

Momigliano, Paolo Helsingin yliopisto Evolutiivisia ja luonnonsuojelugenomisia tutkimuksia nopeasta lajiutumisesta Itämeressä 316294 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 290 759

Paakinaho, Ville Juhani Itä-Suomen yliopisto Transkriptiotekijöiden Dynaamiset Muutokset Kromatiini Sitoutumisen ja Transkription Aktiivisuuden Uudelleen Ohjelmoinnissa. 315759 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 247 806

Peltola, Olli Ilmatieteen laitos Uusia näkökulmia kaasunvaihtoon yöllisessä rajakerroksessa - vaikutukset ekosysteemin hiilitaseen arviointiin 315424 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 220 128

Saarinen, Juha Helsingin yliopisto Sopeutuminen ympäristön muutoksiin käyttäytymisen ja morfologisen evoluution kautta: esimerkkinä neogeeni-ja kvartääriajan Afrikan norsueläimet 315691 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 235 304

Saarinen, Ninni Helsingin yliopisto Metsikködynamiikan vaikutus männyn runkomuotoon ja latvusrakenteeseen 315079 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 262 887

Toivainen, Tuomas Helsingin yliopisto Kuinka suuri rooli genomin rakenteellisella ja epigeneettisellä variaatiolla on monivuotisen kasvilajin sopeutumisessa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin? 315353 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 287 118

Valoppi, Fabio Helsingin yliopisto Ääniaallot uutena lipidipohjaisten oleogeelien muokkausmenetelmänä 316244 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 271 287