Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 18.10.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 25
Hankkeiden rahoitus: 9 655 228 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiatutkija LT
 
Charalambous, Themistoklis Aalto-yliopisto Co-design of control and communication systems for wireless networked control systems 317726 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Ehn, Mikael Helsingin yliopisto Boreaalisen vyöhykkeen orgaanisten aerosolien kemialliset reaktiot 317380 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Helin, Tapio Helsingin yliopisto Epävarmuuksien kvantifionti epälineaarisissa inversio-ongelmissa 314879 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 10 752
Helin, Tapio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Epävarmuuksien kvantifionti epälineaarisissa inversio-ongelmissa 326961 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2023 428 122

Hirvijoki, Eero Aalto-yliopisto Stabiileja algoritmeja plasmojen kineettiseen simulointiin. 315278 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Hovatta, Talvikki Turun yliopisto Magneettikenttien rakenne ja säteilymekanismit galaktisissa ja ekstragalaktisissa relativistisissa hiukkassuihkuissa 317383 17.05.2018 01.09.2018 - 12.07.2024 438 874

Kotila, Jenni-Mari Sofia Jyväskylän yliopisto Teoreettisia työkaluja atomiydinten harvinaisten hajoamisten ja pimeän aineen tutkimiseen 314733 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Laatikainen, Katri Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Uuden sukupolven erotusmateriaalit ja sensorit ympäristösovelluksiin - ligandien ja ionien/molekyylien valise vuorovaikutukset 317044 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Lindfors, Elina Turun yliopisto Blasaarien erittäin korkea energinen gamma-säteily 317636 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Lorite Yrjänä, Gabriela Oulun yliopisto Injektoitava tukirakenne perustuen hiilinanoputkien suuntaamiseen magneettikentällä kasvuopastimeksi hermoston kudosteknologiaan 317437 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Manninen, Tiina Tampereen teknillinen yliopisto Uudet oppimisen ja informaationkäsittelyn mallit pikkuaivoissa 315795 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 27 179
Manninen, Tiina Tampereen yliopisto 2019- Uudet oppimisen ja informaationkäsittelyn mallit pikkuaivoissa 326495 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2023 411 695

Miettunen, Kati Aalto-yliopisto BioEST - Biomateriaaleja uuden sukupolven aurinkokennoteknologoihin 318557 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Moilanen, Jani Jyväskylän yliopisto Siltaavia ratkaisuja molekylaaristen magneettien sulkulämpötilan parantamiseksi 315829 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Peljo, Pekka Aalto-yliopisto Kiinteiden redox aktiivisten materiaalien hyödyntäminen ja in operando karakterisointi energiatiheissä virtaus-akuissa 315739 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Puttonen, Eetu S Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Puukohtaisten hiilensidonta- ja vesitasapainomallien skaalaus laajoille alueille käyttämällä lyhyen aikavälin laserkeilausaikasarjoja 316096 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Qin, Huajun Aalto-yliopisto Spinaaltojen aktiivinen ohjaus YIG-magnoniikassa 317918 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Räsänen, Okko Tampereen teknillinen yliopisto Ihmisen ja koneen kielenoppimisen kontekstisidonnainen laskennallinen perusta 314602 17.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 27 699
Räsänen, Okko Tampereen yliopisto 2019- Ihmisen ja koneen kielenoppimisen kontekstisidonnainen laskennallinen perusta 326481 17.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2023 411 175

Sarparanta, Mirkka Helsingin yliopisto Uusien radioleimausmenetelmien kehitys immuunisolujen in vivo -kuvantamiseen syövän adoptiivisessa immunoterapiassa 318422 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Silveri, Matti Oulun yliopisto Monen kappaleen lokalisaatio- ja dissipaatioilmiöt suprajohtavien transmon-kvanttilaitteiden joukkioissa 316619 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Teixeira Ferreira, Denzil Oulun yliopisto SENSATE: Entropiaan perustuva instrumentointi täsmällisiin poikkeavan käytöksen interventioihin 316253 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Timonen, Jaakko Aalto-yliopisto Aktiivisten materiaalien dynamiikan, faasimuutosten ja kollektiivisten ominaisuksien mittaaminen ja kontrolloiminen magneettisilla pinseteillä 316219 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Valkonen, Tuomo Helsingin yliopisto Uudenlaisia pohjustimia epäsileälle optimoinnille ja käänteisongelmille 314701 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Wu, Meng Oulun yliopisto Fraktaalijoukkojen ja - mittojen jäykkyys ja niiden sovellukset 318217 17.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874