Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.09.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2017 Bidrag för anställning som akademiforskare
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 27 702 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Bidrag för anställning som akademiforskare BY
 
Kokko, Marika Tammerfors tekniska universitet Optimizing microbial electrosynthesis: from microbial communities to reactor design 316657 03.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 27 702