Finlands Akademi Finansieringsbeslut 18.09.2019
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för hälsa
Utlysning: 2017 Akademiprojektsbidrag
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 31 818 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Akademiprojektsbidrag TT
 
Moilanen, Eeva Tammerfors universitet TRPA1 cation channel as a novel mechanism and treatment target in inflammation 317507 03.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 31 818