Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 17.01.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Terveyden tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 44
Hankkeiden rahoitus: 16 867 679 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke TT
 
Almeida Santos, Hélder Helsingin yliopisto Kohti yksilöllistä nanolääkehoitoa – lääkeaineiden kohdentaminen ja kuvantaminen iskemisessä sydänlihasvauriossa 317042 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 300 000

Artama, Miia Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Rokotteiden turvallisuusarviointi kansallisten rekistereiden avulla 316090 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Battersby, Brendan Helsingin yliopisto Ribosomin pelastusreitin molekyylitausta ihmisen mitokondriosairauden patogeneesissä. 314706 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Elenius, Klaus Turun yliopisto ERBB-reseptoreita estävien syöpälääkkeiden vasteita ennustavat tekijät 316796 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Erkkola, Maijaliisa Helsingin yliopisto DAGIS - Sosioekonominen asema, stressi ja terveyskäyttäytyminen päiväkotilapsilla (DAGIS STRESS) / Konsortio: DAGIS STRESS 315817 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 198 879

Groop, Per-Henrik Folkhälsanin tutkimuskeskus Diabeettisten komplikaatioiden patogeneesin selvittäminen genetiikan ja metabolomiikan keinoin – FinnDiane-tutkimus 316664 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Haapasalo, Annakaisa Itä-Suomen yliopisto Patologisten mekanismien, uusien biologisten merkkiaineiden ja lääkehoidon kohteiden tunnistaminen otsalohkorappeumapotilaiden sidekudos- ja hermosoluissa (FiNeFTD) / Konsortio: FiNeFTD 315459 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 300 000

Hannukainen, Jarna Turun yliopisto Sokeriaineenvaihdunnan systeeminen mallitus tyypin 2 diabeteksessä aivojen, suoliston ja perifeeristen kudosten kesken - liikunnan terveysvaikutukset (CROSSYS) 317332 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Hinttala, Reetta Oulun yliopisto NHLRC2:n rooli kehittyvässä keskushermostossa 317711 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 250 000

Hovatta, Iiris Helsingin yliopisto Myeliinin muovautuvuus ahdistuneisuudessa ja stressinsietokyvyssä 316282 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Jalkanen, Sirpa Turun yliopisto Imutiet lääkekehityskohteena syövässä 317022 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Jolkkonen, Jukka Itä-Suomen yliopisto Humanisoitu hiiri - uusi työkalu toiminallisen AVH-kuntoutumisen ymmärtämiseen 317866 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 250 000

Järvinen, Teppo Lassi Nestori Helsingin yliopisto Nivelkierukan tähystyksellisen osapoiston vaikutus polven nivelrikkoon: Lumekirurgia-kontrolloitu 10 vuoden seurantatutkimus 315908 03.05.2018 01.09.2018 - 30.08.2022 300 000

Jääskeläinen, Juha E Kuopion yliopistollinen sairaala Aivovaltimoaneurysma ja subaraknoidaalivuoto - yksilöityjä lääketieteen uusia keinoja Itä-Suomen aneurysmarekisteristä 314847 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 447 564

Kajantie, Eero Terveyden ja hyvinvoinnin laitos NORDCAP Ennenaikaisina syntyneiden lasten ja aikuisten terveys ja hyvinvointi - pohjoismainen 8 miljoonan ihmisen rekisteritutkimus 315690 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 449 123

Kivipelto, Miia Karita Itä-Suomen yliopisto World Wide FINGER (WW-FINGERS): Muistisairauksien ehkäisyn työkalut 317465 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 250 000

Kiviranta, Riku Turun yliopisto Osteoblastien Erilaistumisen ja Tukirangan Sarkoomien Epigeneettinen Säätely 316800 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 250 000

Korpi, Esa Helsingin yliopisto Keskiaivojen estävien hermosolujen merkitys motivaatiossa ja emootioissa 317399 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Kotaja, Noora Turun yliopisto Miesten sukusolujen RNA-säätelymekanismit hedelmällisyyden, epigeneettisen periytymisen ja syövän säätelijöinä 315948 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Kouvonen, Anne Helsingin yliopisto Nuorten aikuisten masennus ja ahdistuneisuus: kvasikokeellinen tutkimus ja internet-pohjainen hoitointerventio sairauslomien ja työkyvyttömyyden vähentämiseksi (DAQI) 315343 03.05.2018 01.09.2019 - 31.08.2021 250 000

Kursula, Petri Oulun yliopisto GDAP1 - perinnöllisiin hermorappeumiin liittyvä salaperäinen entsyymi 315272 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Lehtonen, Sanna Helsingin yliopisto Uusien insuliiniherkistäjien molekyylitason vaikutusmekanismit 315762 03.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 420 997

Lindfors, Katri Tampereen yliopisto TG3-autovasta-aineet ihokeliakian kehittymisessä 314880 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Moilanen, Eeva Tampereen yliopisto TRPA1 ionikanava - uusi tulehdusta voimistava mekanismi ja lupaava lääkevaikutuskohde 317507 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 449 996

Myöhänen, Timo Helsingin yliopisto Prolyylioligopeptidaasi (PREP) - mahdollinen biomarkkeri ja yhteinen lääkekehityskohde useaan hermostoa rappeuttavaan sairauteen? 318327 03.05.2018 01.09.2018 - 30.08.2022 450 000

Mäkitie, Outi Samfundet folkhälsan Varhain alkavan osteoporoosin kliiniset ja geneettiset piirteet 318137 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Paju, Susanna Helsingin yliopisto Parodontiitti ja hampaiston toimenpiteet sepelvaltimotaudissa ja salasyntyisessä aivohalvauksessa 316777 03.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 450 000

Pertovaara, Antti Helsingin yliopisto Mantelitumake hermovammakivun vahvistajana: hapetusstressi aiheuttajana ja aivokuoriärsytys hoitokeinona 315043 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Pitkänen, Asla Itä-Suomen yliopisto Sushi repeat-containing protein X-linked 2 – Uusi indikaattori aivovammasta aiheutuvalle hypothalamusvauriolle ja post-traumaattiselle epilepsialle? 317203 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Raivio, J Taneli Helsingin yliopisto Aivolisäkkeen vajaatoimintaa aiheuttavien KCNQ1-geenivirheiden mekanismien mallinnus 315616 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Remes, Anne Oulun yliopisto Patologisten mekanismien, uusien biologisten merkkiaineiden ja lääkehoidon kohteiden tunnistaminen otsalohkorappeumapotilaiden sidekudos- ja hermosoluissa (FiNeFTD) / Konsortio: FiNeFTD 315460 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 300 000

Roos, Eva Samfundet folkhälsan DAGIS - Sosioekonominen asema, stressi ja terveyskäyttäytyminen päiväkotilapsilla (DAGIS STRESS) / Konsortio: DAGIS STRESS 315816 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 202 141

Sajaniemi, Nina Kristiina Helsingin yliopisto DAGIS - Sosioekonominen asema, stressi ja terveyskäyttäytyminen päiväkotilapsilla (DAGIS STRESS) / Konsortio: DAGIS STRESS 315818 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 198 980

Salmelin, Riitta Aalto-yliopisto Kielellisen toiminnan yksilölliset aivokuorimittarit 315553 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Salminen, Paulina Turun yliopistollinen keskussairaala Akuutti umpilisäketulehdus - umpilisäkkeen ja suoliston mikrobiomi, komplisoitumattoman ja komplisoituneen umpilisäketulehduksen etiologia ja antibioottihoidon optimointi komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoidossa 317290 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Taimela, Simo Helsingin yliopisto Finnish Imaging of Degenerative Shoulder Study (FIMAGE): Tutkimus olkapään degeneratiivisten kuvantamismuutosten yleisyydestä ja niiden merkityksestä kliinisiin oireisiin yleisväestössä. 316061 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Toivola, Diana Åbo Akademi En colonspecifik musmodell för tjocktarmskancer 315139 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 250 000

Vapalahti, Olli Helsingin yliopisto Flavivirus-isäntä vuorovaikutukset 316264 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 449 999

Visakorpi, Tapio Tampereen yliopisto Pitkien RNA molekyylien merkitys eturauhassyövän synnyssä 317755 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Wickström, Sara Helsingin yliopisto Tuman mekaaninen stressivaste ja adaptaatio 317597 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Winqvist, Robert Oulun yliopisto Perinnöllinen alttius sairastua rintasyöpään: tekijät, solubiologiset mekanismit ja syöpämallintaminen 318337 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Yliperttula, Marjo Helsingin yliopisto Hypoxia kohdennetut solun ulkopuoliset vesikkelit tehostetussa syövän hoidossa (BioEVa) 315409 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 000

Äärimaa, Ville Turun yliopistollinen keskussairaala ACCURATE 315547 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 300 000

Öörni, Katariina Wihurin tutkimuslaitos LDL-hiukkasten laadun määrittäminen tuo lisätarkkuutta sydän- ja verisuonitautien riskiarvioon 315568 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 250 000