Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 19.10.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 96
Hankkeiden rahoitus: 39 882 730 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke LT
 
Alava, Mikko Aalto-yliopisto Fluktuaatiot murtumisessa 317464 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 494 374

Asfaw, Solomon Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Tutkimus biofyysisten rajoitteiden mahdollisista vaikutuksista siirtymisessä (or siirtymässä) puhtaaseen ja kestävästi toimivaan energiajärjestelmään 317681 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 536 462

Astala, Kari Aalto-yliopisto Geometrinen analyysi ja konformigeometria. 316965 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 600 000

Axelin, Anna Turun yliopisto SLIM - Lihavien odottavien äitien elämäntapamuutoksen tukeminen esineiden internet teknologialla / Konsortio: SLIM 316811 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 297 358

Bennis, Mehdi Oulun yliopisto Kohti massiivisia, matalan latenssi- ja ennakoivia langattomia verkkoja 317669 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 412 030

Bobacka, Johan Åbo Akademi Ny signalöverföringsprincip som möjliggör jondetektering med hög precision (PRECISE) 317829 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 490 479

Fordell, Thomas Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Primääritason optinen lämpötilan mittaus 317204 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 559 080

Foster, Adam Aalto-yliopisto Molekyyliratkaisu kiinteä-neste-rajapinnoissa 314862 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 474 453

Granvik, Mikael Helsingin yliopisto Populaatio-tason rajoitteet asteroidien sisäiselle rakenteelle ja koostumukselle 316292 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 593 658

Guina, Mircea Dorel Tampereen teknillinen yliopisto Yksittäisten fotonien havaitsemiseen perustuva 2D/3D etäisyyskuvantaminen voimakkaassa taustavaloympäristössä / Konsortio: Range_imager 317145 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 12 366
Guina, Mircea Dorel Tampereen yliopisto 2019- Yksittäisten fotonien havaitsemiseen perustuva 2D/3D etäisyyskuvantaminen voimakkaassa taustavaloympäristössä / Konsortio: Range_imager 326443 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 387 634

Hadid, Abdenour Oulun yliopisto Visual Multi-Modal Biometrics Under Spoofing Attacks 318516 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 533 876

Heikkilä, Tero Jyväskylän yliopisto Nanoelektroniikan hybridisysteemit lähellä kvanttirajaa 317118 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 532 048

Herneoja, Aulikki Oulun yliopisto Ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua edistävät tilalliset ratkaisut monitilatoimistoissa. Tila, valo ja akustiikka joustavan työskentelyn ja työtilan valinnan tukena / Konsortio: ActivWorkSpace 314597 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 383 337

Hjort, Jan Oulun yliopisto Ikiroudan sulamisen, maaperän hiilen ja maajään spatiaalinen ennustaminen arktisella alueella (ArcticSHOC) 315519 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 378 354

Hongisto, Valtteri Turun ammattikorkeakoulu Ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua edistävät tilalliset ratkaisut monitilatoimistoissa. Tila, valo ja akustiikka joustavan työskentelyn ja työtilan valinnan tukena / Konsortio: ActivWorkSpace 314788 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 309 204

Honkala, Karoliina Jyväskylän yliopisto Biomassasta saatujen polyolien katalyyttinen ja elektrokatalyyttinen hapetus nesteen ja kiinteän välisellä rajapinnalla 317739 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 486 492

Horttanainen, Mika Vesa Antero Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Edistynyt typen talteenotto lietteistä ja muista orgaanisista jätemateriaaleista (NITRO) 315051 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 419 097

Huiskonen, Juha T Helsingin yliopisto Endogeenisten makromolekyylikompleksien rakenteet / Konsortio: SEMMA 314669 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 379 076

Hytönen, Tuomas Helsingin yliopisto Singulaaristen integraalien etulinjassa 314829 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 599 999

Hyyppä, Juha Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Itseajaminen lumisessa maastossa 318437 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 582 512

Juuti, Jari Oulun yliopisto Biomateriaali pohjaiset sähkömekaaniset muuntimet 318203 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 292 397

Kaakinen, Anu Helsingin yliopisto Tuulten tuomaa: Itä-Aasian geologisten pölyarkistojen avaaminen 316799 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 501 783

Kainulainen, Kimmo Jyväskylän yliopisto Pimeä Universumi 318319 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 552 059

Karttunen, Antti Aalto-yliopisto Metallioksidien lämmönjohtavuuden säätäminen atomitasolla (ATOM-THERMOX) 317273 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 447 128

Kauppinen, Esko Aalto-yliopisto CNTstress - Hiilinanoputkimateriaalien käyttö sähkökoneiden jänniterasitusten lieventämisessä / Konsortio: CNTstress 316572 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 400 000

Kivikytö-Reponen, Päivi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Keraamimateriaalien plastinen muodonmuutos / Konsortio: PlaCeEra 315452 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 333 598

Kiviniemi, Timo Aalto-yliopisto Syklokineettinen reunaturbulenssi tokamak-plasmassa 316088 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2022 554 617

Koivisto, Hannu Jyväskylän yliopisto Magneettikenttärakenteen vaikutus ECR-ionilähteen suorituskykyyn 315855 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 468 468

Koivisto, Mikko Helsingin yliopisto Sopeutuvia keinoja likimääräiseen yhteenlaskemiseen 316771 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 497 884

Koivula, Risto Helsingin yliopisto Ultra selektiiviset hybridimateriaalit ryhmä kolmen ja f-alkuaineiden erotukseen 316091 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 462 365

Koivuluoto, Heli Tampereen teknillinen yliopisto Termisesti ruiskutetuilla liukkailla nestetäytetyillä huokoisilla pinnoilla kohti kestäviä jäätymättömiä pinnoitteita 317878 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 25 501
Koivuluoto, Heli Tampereen yliopisto 2019- Termisesti ruiskutetuilla liukkailla nestetäytetyillä huokoisilla pinnoilla kohti kestäviä jäätymättömiä pinnoitteita 326432 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 319 974

Kokkola, Harri Ilmatieteen laitos Vesifaasin kemian rooli orgaanisen aerosolin muodostumisessa ja muuntumissa Boreaalisella alueella / Konsortio: AquBor 317390 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 392 146

Koshevoy, Igor Itä-Suomen yliopisto Ioniset organofosfori donori-akseptori kromoforit 317903 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 447 491

Kostamovaara, Juha Oulun yliopisto Yksittäisten fotonien havaitsemiseen perustuva 2D/3D etäisyyskuvantaminen voimakkaassa taustavaloympäristössä / Konsortio: Range_imager 317144 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 400 000

Kostiainen, Mauri Aalto-yliopisto Endogeenisten makromolekyylikompleksien rakenteet / Konsortio: SEMMA 314671 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 248 053

Kuronen, Antti A Helsingin yliopisto Keraamimateriaalien plastinen muodonmuutos / Konsortio: PlaCeEra 315453 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 299 595

Kurten, Theo Helsingin yliopisto Monimutkaisten peroksiradikaalien autoksidaatio ja kaasufaasin dimeerinmuodostus ilmakehässä 315600 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 410 395

Laaksonen, Timo Tampereen teknillinen yliopisto Tripletti-tripletti-annihilaation käyttäminen valokemiallisiin terapioihin 316893 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 18 827
Laaksonen, Timo Tampereen yliopisto 2019- Tripletti-tripletti-annihilaation käyttäminen valokemiallisiin terapioihin 326429 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 534 740

Lahtela-Kakkonen, Maija Itä-Suomen yliopisto BET ja sirtuiinien yhteinen kodentaminen syöpään 315824 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 476 598

Laukkanen, Timo Aalto-yliopisto Metsäteollisuuden rakennemuutoksen vaikutus energiatehokkuuteen ja CO2 päästöjen vähentämiseen / Konsortio: METE 315020 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 201 967

Levänen, Erkki Tampereen teknillinen yliopisto Keraamimateriaalien plastinen muodonmuutos / Konsortio: PlaCeEra 315451 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 24 660
Levänen, Erkki Tampereen yliopisto 2019- Keraamimateriaalien plastinen muodonmuutos / Konsortio: PlaCeEra 326426 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 308 340

Li, Jianwei Turun yliopisto KOVALENTTISESTI LUKITUT DYNAAMISET NANOKULJETTIMET SYÖPÄSOLUJEN KOHDENNUKSESSA 318524 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 507 971

Mikkola, Aki Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Yhteisöllisyyteen perustuvat reaaliaikasimuloinnin käyttö tuotekehityksessä 316106 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 518 710

Moore, Iain Jyväskylän yliopisto Kaasusuihkulaserspektroskopiaa protoni -drip-linja -alueen ytimillä 315179 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 530 109

Myllylä, Teemu Oulun yliopisto Veden mittaus aivokudoksesta aivosyövän hoidossa ja neuro-onkologisessa multimodaalisessa magneettikuvauksessa 318347 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 485 812

Männistö, Tomi M Helsingin yliopisto Ohjelmistokehitys äärimmäisen skaalatun jatkuvan kokeilun avulla 317657 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 587 705

Nieger, Martin Helsingin yliopisto Pienten molekyylien ja C-H-sidosten aktivointi turhautuneilla Lewis-pareilla 316207 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 592 823

Oulasvirta, Antti Aalto-yliopisto Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos 318559 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 560 537

Paavilainen, Ville Helsingin yliopisto Endogeenisten makromolekyylikompleksien rakenteet / Konsortio: SEMMA 314672 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 364 886

Poutanen, Markku Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Kvasaareista geodesiaan: kuinka tähtitiede voi mahdollistaa tulevaisuuden ultratarkat geodeettiset mittaukset / Konsortio: NT-VGOS 315722 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 398 324

Pulkki, Ville Aalto-yliopisto Akustiikan hybridimallinnus virtuaalimaailmojen äänentoistoa varten 317341 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 516 852

Pyrhönen, Juha Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT CNTstress - Hiilinanoputkimateriaalien käyttö sähkökoneiden jänniterasitusten lieventämisessä / Konsortio: CNTstress 316571 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 400 000

Rahmani, Amir Turun yliopisto SLIM - Lihavien odottavien äitien elämäntapamuutoksen tukeminen esineiden internet teknologialla / Konsortio: SLIM 316810 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 297 358

Raisamo, Roope Tampereen yliopisto Laajenettu ruokailukokemus / Konsortio: AEE 316804 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 16 082
Raisamo, Roope Tampereen yliopisto 2019- Laajenettu ruokailukokemus / Konsortio: AEE 326415 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 383 654

Rajala, Tapio Jyväskylän yliopisto Sobolev-avaruuksien teoriaa geometrisesta näkökulmasta 314789 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 600 000

Riihonen, Taneli Tampereen yliopisto 2019- Radiokilpi suojaamaan haitalliselta langattomalta tietoliikenteeltä 315858 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 520 964

Rissanen, Kari Tapani Jyväskylän yliopisto Haloniumsupramolekyylikemia: Uudet molekyylikoneet ja nanoreaktorit 317259 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 582 340

Ruohomäki, Virpi Työterveyslaitos Ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua edistävät tilalliset ratkaisut monitilatoimistoissa. Tila, valo ja akustiikka joustavan työskentelyn ja työtilan valinnan tukena / Konsortio: ActivWorkSpace 317279 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 307 459

Räisänen, Jouni A Helsingin yliopisto Ilmaston ja ihmisen levinneisyyden mallintaminen Saharan kosteiden ilmastokausien aikana / Konsortio: GRASS 316704 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 392 503

Räisänen, Petri Ilmatieteen laitos Lumen mikrofysiikan ja säteilyn vuorovaikutuksen mallinnus ja sen sovellukset 315497 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 598 982

Sahlgren, Cecilia Åbo Akademi Kontroll av cellfunktioner i tid och rum / Konsortio: SPACE 316882 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 308 339

Savolainen, Tuomas Aalto-yliopisto Kvasaareista geodesiaan: kuinka tähtitiede voi mahdollistaa tulevaisuuden ultratarkat geodeettiset mittaukset / Konsortio: NT-VGOS 315721 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 399 949

Seppä, Heikki Tapani Helsingin yliopisto Ilmaston ja ihmisen levinneisyyden mallintaminen Saharan kosteiden ilmastokausien aikana / Konsortio: GRASS 316702 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 322 068

Sozer, Nesli Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Laajenettu ruokailukokemus / Konsortio: AEE 316805 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 399 378

Suhonen, Jouni Jyväskylän yliopisto Ydinteoriaa fundamentaalin fysiikan tarpeisiin 318043 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 534 047

Sundholm, Dage Helsingin yliopisto Behandling av elektronkorrelation i numeriska elektronstrukturmetoder för molekyler 314821 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 600 000

Tan, Kuan Aalto-yliopisto Mikroaaltofotonien tehon nopeat, kryogeeniset mittaukset metrologisella tarkkuudellla suprajohtavissa kvanttipiireissä 316551 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 372 270

Tohka, Jussi Itä-Suomen yliopisto Ennustava aivokuva-analyysi 316258 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 438 875

Torsi, Luisa Åbo Akademi Kontroll av cellfunktioner i tid och rum / Konsortio: SPACE 316883 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 273 384

Tulkki, Jukka Aalto-yliopisto Valon massa-aaltoteoria: teorian ja tietokonemallien soveltaminen nkokeiden suunnitteluun 318197 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 238 153

Tuomisto, Filip Aalto-yliopisto Charge traps in crystalline matter for future technologies (CRYSTRAP) 315082 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2019 140 760
Tuomisto, Filip Helsingin yliopisto Charge traps in crystalline matter for future technologies (CRYSTRAP) 334713 18.06.2018 01.09.2019 - 31.08.2022 427 574

Turunen, Erja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Korkeakineettisten monihierarkkisten metallipinnoitteiden lujitusmekanismit / Konsortio: HIERARCH 318065 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 399 380

Vakkilainen, Esa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Metsäteollisuuden rakennemuutoksen vaikutus energiatehokkuuteen ja CO2 päästöjen vähentämiseen / Konsortio: METE 315019 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 258 790

Vanhamäki, Heikki Oulun yliopisto Ionosfäärivirrat magneettisten myrskyjenja alimyrskyjen aikana (INGENIOUS) / Konsortio: INGENIOUS 314664 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 398 574

Vanhatalo, Jarno Helsingin yliopisto Moniulotteiset gaussiset prosessit lajilevinneisyyden hierarkisessa mallintamisessa 317255 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 450 732

Vasiliev, Sergey Turun yliopisto Gravitaatio- ja materia-aalto -spektroskopiaa kylmässä atomisessa vetykaasussa 317141 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 533 033

Vihma, Timo Ilmatieteen laitos Arktiksen vaikutukset Euroopan säähän ja ilmastoon 317999 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 496 794

Vihola, Matti Jyväskylän yliopisto Skaalautuvat menetelmät luotettavaan Bayes-päättelyyn (SCALEBAYES) 315619 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 522 382

Viljanen, Ari Ilmatieteen laitos Ionosfäärivirrat magneettisten myrskyjenja alimyrskyjen aikana (INGENIOUS) / Konsortio: INGENIOUS 314670 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 381 853

Virtanen, Annele Itä-Suomen yliopisto Vesifaasin kemian rooli orgaanisen aerosolin muodostumisessa ja muuntumissa Boreaalisella alueella / Konsortio: AquBor 317373 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 391 562

Vuorinen, Ville Aalto-yliopisto Kolmen polttoaineen interaktiivinen syttyminen ja palaminen: simulointeja ja kokeita 318024 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 443 002

Vuoristo, Petri Tampereen teknillinen yliopisto Korkeakineettisten monihierarkkisten metallipinnoitteiden lujitusmekanismit / Konsortio: HIERARCH 318064 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 4 555
Vuoristo, Petri Tampereen yliopisto 2019- Korkeakineettisten monihierarkkisten metallipinnoitteiden lujitusmekanismit / Konsortio: HIERARCH 326391 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 393 422

Welker, Jeffrey Oulun yliopisto Korkean resoluution arktisen veden isotooppi (d18O & d2H) syklit tallentavat ja paljastavat merijään-ilmakehän-hydrologisen (SIAH) vuorovaikutuksen 316014 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 558 035

Xiao, Yu Aalto-yliopisto DataFog: Datalähtöinen alusta kapasiteetin ja resurssien hallintaan ajoneuvojen sumulaskennassa 317432 18.06.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 412 327

Zhao, Guoying Oulun yliopisto Mikroeleiden analyysi ja koneoppiminen kätkettyjen tunteiden ymmärtämisessä (MiGA) 316765 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 600 000

Zliobaite, Indre Helsingin yliopisto Koneoppimismenetelmiä biosfäärin muutoksen analyysiä varten 314803 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 594 187

van Dijken, Sebastiaan Aalto-yliopisto Sähköisten, magneettisten ja plasmonisten nanomateriaalien ioninen ohjaus 316857 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 499 229

van Leeuwen, Robert Jyväskylän yliopisto Nya metoder i kvantmekanisk mångkroppsteori 317139 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 468 863

Österbacka, Ronald Åbo Akademi Kontroll av cellfunktioner i tid och rum / Konsortio: SPACE 316881 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 377 667