Finlands Akademi Finansieringsbeslut 24.08.2019
 
 
 
Annetuilla hakuehdoilla ei päätöksiä.
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2017 Akademiprojektsbidrag