Finlands Akademi Finansieringsbeslut 16.06.2019
 
 
 
Annetuilla hakuehdoilla ei päätöksiä.
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2017 Akademiprojektsbidrag