Finlands Akademi Uppgifter 18.09.2019
Finansieringsbeslut
 
Välj beslutets nummer för att få se projektbeskrivningen
 
Namn Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansieringsperiod Finansiering

Artificiell intelligens (AIPSE) 2017 LT
 
Corander, Jukka HY Artificial Intelligence for Microscopic Structure Search / Konsortium: AIMSS 316602 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 326 145

Foi, Alessandro TAU Smart autonomous broadband laser light / Konsortium: SMALL 326473 20.12.2017 01.01.2019 - 31.12.2021 301 052
TTY Smart autonomous broadband laser light / Konsortium: SMALL 318083 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 354 935

Foster, Adam AALTO Computational tomographic atomic force microscopy / Konsortium: CATAFM 314877 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 305 072

Genty, Goery TAU Smart autonomous broadband laser light / Konsortium: SMALL 326472 20.12.2017 01.01.2019 - 31.12.2021 392 766
TTY Smart autonomous broadband laser light / Konsortium: SMALL 318082 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 465 924

Gionis, Aristides AALTO Adaptive and intelligent data / Konsortium: AIDA 317085 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 418 395

Häkkinen, Hannu JY Structure prediction of hybrid nanoparticles via artificial intelligence (HNP-AI) / Konsortium: HNP-AI 315549 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 458 214

Kangasharju, Jussi HY Adaptive and intelligent data / Konsortium: AIDA 317086 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 443 063

Kannala, Juho AALTO Computational tomographic atomic force microscopy / Konsortium: CATAFM 314881 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 305 994

Kyrki, Ville AALTO AI spider silk threading / Konsortium: ASSET 317020 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 280 360

Kärkkäinen, Tommi JY Structure prediction of hybrid nanoparticles via artificial intelligence (HNP-AI) / Konsortium: HNP-AI 315550 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 385 679

Laaksonen, Jorma AALTO Artificial Intelligence for Retrieval of Forest Biomass & Structure / Konsortium: AIROBEST 317388 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 293 240

Liljeroth, Peter AALTO Computational tomographic atomic force microscopy / Konsortium: CATAFM 314882 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 305 078

Linder, Markus AALTO AI spider silk threading / Konsortium: ASSET 317019 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 325 794

Mamitsuka, Hiroshi AALTO Intelligent Crop Production: Data-integrative, Multi-task Learning Meets Crop Simulator / Konsortium: AI-CropPro 315896 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 640 328

Mõttus, Matti VTT OY Artificial Intelligence for Retrieval of Forest Biomass & Structure / Konsortium: AIROBEST 317387 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 456 302

Peltonen-Sainio, Pirjo LUKE Intelligent Crop Production: Data-integrative, Multi-task Learning Meets Crop Simulator / Konsortium: AI-CropPro 316172 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 186 590

Prisle, Nønne OY Replacing geo-engineering with robust social incentives: a first quantification of complex anthropogenic impact on air quality modeling and interaction with regulations, using agent-based simulations (ANTHRO-IMPACT). 316743 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 395 805

Rinke, Patrick AALTO Artificial Intelligence for Microscopic Structure Search / Konsortium: AIMSS 316601 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 326 813

Zhou, Quan AALTO AI spider silk threading / Konsortium: ASSET 317018 20.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2021 326 269

 
I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.