Suomen Akatemia Tiedot 18.10.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

STN-ohjelma Tasa-arvoinen yhteiskunta (kutsuhaku 2018–2020) STN
 
Alasuutari, Maarit JY TASA-ARVON KYSYMYKSET LASTEN PÄIVÄHOIDON, ESIOPETUKSEN JA HOIDON TUKIEN JÄRJESTELMÄSSÄ 314317 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 1 929 676

Jyrkinen, Marjut HY Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytnnöt, tasa-arvo ja risteävät erot (WeAll-konsortio) 314168 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 869 840

Niemelä, Mikko TY Eriarvoisuus niukkuuden aikana 314250 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 141 860

Pekkarinen, Tuomas VATT Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (Oma linja) 314314 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 155 300

Tuomala, Matti Veikko Juhani TAY Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka 314208 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 606 330

Westerlund, Heidi UNIART ARTSEQUAL: Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa 314223 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 596 960

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.