Suomen Akatemia Tiedot 18.10.2018
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

STN-ohjelma Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot (kutsuhaku 2018–2020) STN
 
Kaartinen, Harri FGI Osaamispohjainen kasvu 3D-digitalisaation, robotiikan, paikkatiedon ja kuvankäsittelyn sekä -laskennan yhdistetyssä teknologiamurroksessa 314312 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 867 560

Kyrki, Ville AALTO Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus 314180 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 953 810

Mäntylä, Martti AALTO Teollisuuden digitaalinen murros 314171 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 841 560

Salo, Ahti AALTO Alustoista arvoa nyt: arvonluonti nopeasti kasvavissa alustaekosysteemeissä 314207 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 472 900

Svento, Rauli OY Pilvipalvelut laajamittaisen uusiutuvan hajautetun energiaratkaisun mahdollistajana (BCDC Energia) 314167 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 561 690

Temmes, Armi AALTO Smart Energy Transition 314325 30.10.2017 01.01.2018 - 30.04.2021 2 536 390

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.