Finlands Akademi Uppgifter 23.08.2019
 
Konsortium: iNARR
Instrumental Narratives: The Limits of Storytelling and New Story-Critical Narrative Theory
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Ledare Mäkelä, Maria Tammerfors universitet 314768 05.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 1 543
Ledare Mäkelä, Maria Tammerfors universitet, från 2019 326573 05.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 278 457

Medlem Meretoja, Hanna Åbo universitet 314769 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000

Medlem Polvinen, Merja Helsingfors universitet 315052 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 280 000