Suomen Akatemia Tiedot 17.01.2019
 
Konsortio: WOLLIE Youth
Asua, työskennellä vai lähteä? Nuoriso - hyvinvointi ja elinkelpoisuus arktisissa (jälki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa Suomessa ja Venäjällä
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Johtaja Stammler, Florian Lapin yliopisto 314471 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 304 089

Partneri Tynkkynen, Veli-Pekka Helsingin yliopisto 314472 19.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2020 219 161