Finlands Akademi Uppgifter 18.10.2019
 
Konsortium: PlaCeEra
Plastic deformation mechanisms in ceramic materials PlaCeEra
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Ledare Levänen, Erkki Tammerfors tekniska universitet 315451 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 24 660
Ledare Levänen, Erkki Tammerfors universitet, från 2019 326426 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 308 340

Medlem Kivikytö-Reponen, Päivi Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 315452 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 333 598

Medlem Kuronen, Antti A Helsingfors universitet 315453 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 299 595