Suomen Akatemia Tiedot 22.03.2019
 
Konsortio: PALO
Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Johtaja Setälä, Maija Turun yliopisto 312671 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 1 572 658

Partneri Herne, Kaisa Tampereen yliopisto 312675 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 884 341

Partneri Hiedanpää, Juha Luonnonvarakeskus 312672 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 1 099 992

Partneri Rapeli, Lauri Åbo Akademi 312676 11.09.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 891 073