Finlands Akademi Uppgifter 20.08.2019
 
Konsortium: PACKAGE-HEROES
New packaging solutions for people, planet and business (PACKAGE-HEROES)
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Ledare Harlin, Ali Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 320215 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 1 484 080

Medlem Hakala, Henri Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT 320217 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 741 590

Medlem Packalen, Tuula Naturresursinstitutet 320298 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 1 333 817

Medlem Tynkkynen, Nina Åbo Akademi 320299 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 353 953