Suomen Akatemia Tiedot 18.08.2019
 
Konsortio: METNET
Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Johtaja Laurén, Ari Itä-Suomen yliopisto 325168 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000

Partneri Raivonen, Maarit Helsingin yliopisto 325169 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000