Suomen Akatemia Tiedot 22.06.2018
 
Konsortio: LibDat
LibDat: Kohti pidemmälle kehittynyttä lainaamis- ja lukemiskulttuuria. Digitaaliseen aineistoon perustuva tutkimus nykyisistä suomalaisista lainaamis- ja lukemistavoista
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Johtaja Sevänen, Erkki Itä-Suomen yliopisto 309495 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 280 000

Partneri Neovius, Mats Åbo Akademi 309500 13.06.2017 01.09.2017 - 30.08.2021 245 088

Partneri Södergård, Caj Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 309501 13.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2020 235 000