Suomen Akatemia Tiedot 26.05.2018
 
Konsortio: InVitroCardioModel
Toiminnallinen ihmisolupohjainen sydänmalli biolääketieteelliseen tutkimukseen ja testaukseen
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Nimi Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Johtaja Heinonen, Tuula Tampereen yliopisto 310347 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 344 213

Partneri Tuukkanen, Sampo Tampereen teknillinen yliopisto 310527 20.06.2017 01.09.2017 - 30.08.2021 285 247