Suomen Akatemia Tiedot 21.11.2018
 
Konsortio: IRIS
Kuuban energiamurros. Vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden integrointi sähköjärjestelmään.
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Johtaja Luukkanen, Jyrki Turun yliopisto 320229 23.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 638 048

Partneri Vilkko, Matti Tampereen teknillinen yliopisto 320230 23.10.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 358 468