Suomen Akatemia Tiedot 26.05.2018
 
Konsortio: IJDFIN
Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Nimi Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Johtaja Mauno, Saija Tampereen yliopisto 308334 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 328 000

Partneri Feldt, Taru Jyväskylän yliopisto 308336 13.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 232 000