Finlands Akademi Uppgifter 18.10.2019
 
Konsortium: HIERARCH
Enabling phenomena behind multihierarchical strengthening of high-kinetic sprayed metallic coatings
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Ledare Vuoristo, Petri Tammerfors tekniska universitet 318064 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 4 555
Ledare Vuoristo, Petri Tammerfors universitet, från 2019 326391 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 393 422

Medlem Turunen, Erja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 318065 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 399 380