Suomen Akatemia Tiedot 18.08.2019
 
Konsortio: EcoRiver
Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti
 
Konsortion osapuolet
 
Rooli Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Johtaja Juutinen, Artti Luonnonvarakeskus 323808 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 111 499

Partneri Hellsten, Seppo Suomen ympäristökeskus 324824 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 224 000

Partneri Marttila, Hannu Oulun yliopisto 323810 22.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 300 000