Finlands Akademi Uppgifter 23.08.2019
 
Konsortium: EE-TRANS
Eating and Energy Use Reconfigured? Disruptions and Novel Transition Pathways in Food and Energy Systems
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Ledare Kaljonen, Minna Finlands miljöcentral 315897 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 299 995

Medlem Niva, Mari Helsingfors universitet 315898 05.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 259 857