Finlands Akademi Uppgifter 20.08.2019
 
Konsortium: CICAT2025
Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Ledare Aarikka-Stenroos, Leena Tammerfors universitet, från 2019 320194 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 853 125

Medlem Jokinen, Pekka Tammerfors universitet, från 2019 320206 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 1 086 129

Medlem Kääriä, Juha Åbo yrkeshögskola 320311 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 208 219

Medlem Lehtimäki, Hanna Östra Finlands universitet 320209 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 978 439

Medlem Onkila, Tiina Jyväskylä universitet 320205 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 269 596

Medlem Suonpää, Juha Tammerfors yrkeshögskola 320208 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 245 300

Medlem Teerikangas, Satu Åbo universitet 320207 26.11.2018 01.11.2018 - 31.12.2021 536 503