Finlands Akademi Uppgifter 18.10.2019
 
Konsortium: AquBor
Importance of aqueous phase processing of organic aerosols in Boreal areas (AquBor)
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering

Ledare Virtanen, Annele Östra Finlands universitet 317373 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 391 562

Medlem Kokkola, Harri Meteorologiska institutet 317390 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2022 392 146