Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Junnila, Seppo
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kestävää kaupungistumista maankäytön ohjauksen keinoin
Päätös 327800
Päätöspvm 19.06.2019
Rahoituskausi 01.06.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 2 046 278
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Konsortio auttaa tunnistamaan ja kehittämään vaikuttavia maankäyttöpoliittisia toimintatapoja hakien ratkaisuja seuraaviin kaupunkien ongelmiin: 1) asumisen saatavuuteen ja hintaan, 2) asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja 3) kaupunkien hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen. Maankäyttöpolitiikka määritellään laajasti, ja hankkeessa tutkitaan niin perinteisempien hallinnolliseen päätöksentekoon pohjautuvien, kuin taloudellisten ohjauskeinojen (kannustimien) ja informaatio-ohjauksen vaikutuksia. Tutkimuksen keinoin tunnistetaan olemassa olevia ja kokonaan uusia keinoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan tehokkaasti ohjata kestävämpään suuntaan huomioiden kaikki mainitut kolme ulottuvuutta ja niiden yhteisvaikutukset. Lisäksi konsortio tutkii ja kehittää näitä keinoja ja niiden käyttöönottoa kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen keskeisten toimijoiden kanssa. Myös tutkimuspohjaisia pitkän aikavälin skenaarioita käytetään yhteiskehittämisen välineinä.