Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nummenmaa, Jyrki
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Eettinen tekoälyn hyödyntäminen yhteiskunnan ohjauksessa
Päätös 327352
Päätöspvm 19.06.2019
Rahoituskausi 01.06.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 1 062 903
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tekoäly (AI) on maailmaa muokkaava teknologia, joka tulee vaikuttamaan vaikuttaa lähes kaikkiin elämänalueisiin. ETAIROS-hankkeen tavoitteena on hyödyntää eettisesti tekoälyä yhteiskunnan ohjauksessa. ETAIROSin tavoitteet ovat 1) kehittää teoreettisesti ja empiirisesti perusteltu lähestymistapa tekoälyn ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten kehityksen ja käytön ohjaamiseen; 2) tuoda esiin uudenlainen tietämys tekoälyn eettisen ja vastuullisen käytön kontekstikohtaisista haasteista, mahdollisuuksista ja esteistä; 3) tuottaa testattuja suunnittelu- ja koneopetusprosesseja eettiselle tekoälylle, 4) tuottaa empiirisesti perusteltuja hallintotapoja ja -käytäntöjä tekoälyn käyttöön. Näiden panosten odotetaan muodostavan avaimet sosiaalisesti kestävälle strategiselle suunnittelulle, politiikalle ja tekoälyn sääntelylle. ETAIROS tukee julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden eettistä itsesääntelyä ja yhteiskunnan ohjausta erilaisilla yhteistyömuotoilla.