Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Liski, Jari
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään (MULTA)
Päätös 327214
Päätöspvm 19.06.2019
Rahoituskausi 01.06.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 1 052 963
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ruokajärjestelmä on suurien haasteiden edessä. Sen pitäisi olla merkittävä osa ilmastonmuutoksen hillintää ja samalla tuottaa kestävästi terveellistä ruokaa kasvavalle väestölle. Maanviljely aiheuttaa globaalisti ison osan ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksista. Hiilen sitominen maatalousmaahan on iso mahdollisuus ruokajärjestelmälle vastata ilmastokriisiin. Ilmastokestävä maatalous tarjoaa myös monia muita hyötyjä. Se parantaa maaperän kuntoa, viljelyvarmuutta ja satoja, lisää luonnon monimuotoisuutta, ruuan laatua, ravinteiden ja veden pidätyskykyä. Konsortiomme i) kehittää ruokajärjestelmää hyödyttäviä ilmastokestävä viljelykäytäntöjä, ii) kokeilee käytäntöjä maatiloilla, iii) kehittää hiilensidonnan todentamisjärjestelmän ja iv) kehittää taloudellisia ja muita ohjauskeinoja näiden ratkaisujen käyttöönottamiseksi Suomessa ja muualla. Kokonaisvaltaista systeemistä muutosta kehitetään ja viedään eteenpäin yhdessä viljelijöiden, yritysten ja päättäjien kanssa.