Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Levänen, Erkki
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Keraamimateriaalien plastinen muodonmuutos
Päätös 326426
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 308 340
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen tavoitteena on muuttaa keraamimaterialeihin yleensä yhdistetty ajattelutapa hauraasti käyttäytyvästä materiaalista plastisesti myötäväksi materiaaliksi. Keraamiset materiaalit voivat käyttäytyä plastisesti myös huoneenlämpötilassa ja projektissa selvitetään plastisuuden mekanismeja ja muodonmuutoksen edellytyksiä molekyylimallintamisen ja in-situ mekaanisen testauksen kautta.. Molekyyli- ja mesotason mallinnusta käytetään keskeisenä menetelmänä pyrkimyksessä kohti plastisesti käyttäytyviä 3D rakenteita. Plastisesti käyttäytyviä keraamirakenteita voidaan hyödyntää nanorakenteisiin perustuvissa toiminnallisissa pinnoissa ja rakenteissa, jolloin rakenteiden soveltamistavat voivat muuttua suuresti