Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vuoristo, Petri
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Korkeakineettisten monihierarkkisten metallipinnoitteiden lujitusmekanismit
Päätös 326391
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 393 422
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
HIERARCH-tutkimusprojektissa tutkitaan monihierarkkisia lujitusmekanismeja pinnoitusmateriaaleissa, tavoitteena aikaansaada erinomaiset kemiallinen, mekaaninen ja terminen stabiilius vaikeissa korroosioympäristöissä korkeissa lämpötiloissa. Tutkimuksen fokus on a) hierarkkisten erkaumien muodostuminen metastabiileissa kaasuatomisoiduissa jauheissa ja b) korkeakineettisten pinnoitteiden lamellirajojen koheesion parantamisessa käyttämällä jauheen pinnan modifikaatiokäsittelyjä. Yhdistämällä useita erilaisia lujitusmekanismeja atomisoiduissa jauheissa ja ymmärtämällä lamellin koheesioilmiöitä, joita modernit korkean kineettisen energian ruiskutusmenetelmät tuottavat pinnoitteille, on mahdollista löytää useita uusia sovelluskohteita, erityisesti sellaisia, joissa ilmenee eroosiokulumista ja kloorikorroosiota korkeissa lämpötiloissa. Tällaisia olosuhteita esiintyy esimerkiksi biomassan ja jätteenpolttolaitoksissa.