Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sipilä, Kirsi
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe SUUSAIRAUKSIEN ISÄNNÄN VASTEEN GENETIIKKA- POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKOHORTIT
Päätös 326189
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 527 661
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suusairaudet heikentävät yksilön hyvinvointia. Niiden geneettisen taustan tunteminen on tärkeää, vaikkakin näyttö tästä on vielä vähäistä. Oulun yliopiston Suun terveyden tutkimusyksikössä tehtävässä tutkimuksessa selvitetään geneettisiä riskitekijöitä useille suusairauksille (karies, parodontiitti, purentaelimistön toimintahäiriöt, purenta). Väestöpohjainen tutkimusjoukko käsittää Pohjois-Suomen kohorttiin kuuluvat, Pohjois-Suomessa syntyneet henkilöt: vanhempi kohortti koostuu henkilöistä, joiden syntymän laskettu aika ajoittui v. 1966 (n=12058) ja nuorempi kohortti henkilöistä, joiden vastaava aika ajoittui v. 1985-86 (n=9479). Tutkimustieto pohjautuu kyselyihin ja kliinisiin tutkimuksiin. Molemmille kohorteille on tehty genominlaajuinen kartoitus. Meta-analyyseissä aineistoja yhdistetään muihin laajoihin väestötutkimuksiin. Uusien geeniyhteyksien löytäminen voi johtaa uusiin toimintatapoihin niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.