Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Taira, Tomi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kainaattireseptorit synaptisessa kehityksessä, hermoverkkojen kriittisyydessä ja aivojen sairauksissa
Päätös 326045
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 547 159
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aivojen toimintojen rajat ja muovautuvuus säätyvät pitkälti kehityksen aikana. ’Kriittiset ikkunat’ ovat ajanjaksoja, joiden aikana hermosto on erityisen herkkä niin sisäisille kuin ulkoisillekkin häiriöille. Tänä aikana tapahtuvat muutokset hermosolujen toiminnassa saattavat jäädä pysyviksi, ja mm. altistaa aivot myöhemmin erilaisille sairauksille, esim. masennukselle, ahdistuneisuudelle ja skitsofrenialle. Tutkimme hiljakkoin löydettyjen kainaattityypin glutamaattireseptoreiden merkitystä aivojen kehitykselle sekä kriittisen periodin aikana tapahtuvien muutosten aiheuttamia myöhempiä muutoksia aivoissa ja käyttäytymisessä. Vertailemme myös ensimmäisinä rotan ja ihmisaivokuoren hermoverkkojen synkronisaatiomekanismeja; tämä tulee antamaan täysin uutta tietoa ihmis- ja eläinaivojen informaatioprosessien erilaisuudesta.